Newyddion

Manipur

posterBu cysylltiad agos rhwng Cymru a Gogledd Ddwyrain India ers blynyddoedd lawer, yn enwedig rhwng Eglwys Bresbyteraidd Cymru a’r ardal helaeth hon. Daeth enwau fel Bryniau Cassia, Shillong, Lwshai a Mizoram, yn enwau cyfarwydd i gannoedd o blant a ffyddloniaid yr Ysgol Sul yng Nghymru gydag adroddiadau mynych am hynt a helynt cenhadon, athrawon a meddygon allan yn y gwledydd pellennig hyn...

Cliciwch yma i ddarllen mwy

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


YSGOL SADWRN 2017 - CYFATHREBU’R BEIBL DRWY BREGETHU AC ADDOLIAD

posterPRYD? Dydd Sadwrn, Tachwedd 25ain 2017, 10am – 3pm

BLE? Ysgoldy Bethlehem, Llandre, ger Aberystwyth SY24 5DA

I BWY ? Pregethwyr Lleyg/ gweithwyr efo’r eglwys/ rhai sy’n dechrau pregethu, neu sy’n ystyried gwneud/ rhai sy’n arwain addoliad

BE? Diwrnod o hyfforddiant ar ddefnyddio’r Beibl wrth bregethu ac addoli, a chyfle i ystyried opsiynau hyfforddiant pellach .

(Mae hwn yn ail gyfle i fynychu’r cwrs a gynhaliwyd ym Mangor ym mis Gorffennaf)

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Arddangosfa Newydd i Ddathlu Cyhoeddi Testament Newydd Cyntaf yn y Gymraeg yng Nghanolfan Byd Mari Jones, Y Bala.
Medi 29 - Hydref 30

Croeso i bawb.


Darlith i ddathlu William Salesbury a'i gyfraniad ar achlysur nodi 450 mlynedd cyhoeddi y Testament Newydd Cymraeg Cyntaf 1567.
Yng Nghapel Coffa, Llansannan
Hydref 4ydd 7.30

Darlithydd: Dr E Gwynne Matthews, Caerdydd

Croeso i bawb.


Mehefin 2017 - Ysgol Sadwrn yn Noddfa, Bow St. 10-3.
"Pantycelyn a Gofal Bugeiliol". I ymgeiswyr a phregethwyr ac arweinyddion.

 

 

 

 

 

 

 

 

Manylion Cyswllt

Coleg yr Annibynwyr Cymraeg, Y Coleg Gwyn, Ffordd Ffriddoedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2EH

[t] 01248 372500

Coleg yr Annibynwyr Cymraeg, 75 Heol Dwr, Caerfyrddin,
SA31 1PZ

[t] 01267 229167, 01559 370936
[e] aled@colegyrannibynwyr.cymru


>>> mwy

Facebook yma'n fuan ...

 

 

 

Lleoliad a Chyfarwyddiadau