Coleg yr Annibynwyr Cymraeg

Coleg yr Annibynwyr Cymraeg - Cyrsiau'r Hydref

Defnyddio'r dechnoleg fodern yn ein haddoliad

7 o'r gloch, nos Fawrth 19 Hydref
RHODRI DARCY, Swyddog Hyrwyddo a Chyfathrebu Undeb yr Annibynwyr Cymraeg


Gweinidogaethau ym mywyd yr eglwys

7 o'r gloch, nos Fawrth 26 Hydref - Sacrament Bedydd

7 o'r gloch, nos Fawrth 2 Tachwedd - Sacrament Swper yr Arglwydd

7 o'r gloch, nos Fawrth 9 Tachwedd - Gweinidogaeth Galar a Chynnal Angladdau
ALED JONES, Cyfarwyddwr a Chydlynydd Hyfforddi'r Coleg


Darllen, deall a dehongli Gair Duw heddiw
Astudio'r Beibl yn ein cyd-destun ni

7 o'r gloch, nos Lun 8 Tachwedd - Yr Her Amgylcheddol
HEFIN JONES, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd

7 o'r gloch, nos Lun 15 Tachwedd - Testament Newydd y Beibl
CATRIN HAF WILLIAMS, Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol, PCYDDS

7 o'r gloch, nos Lun 22 Tachwedd - Y Beibl Hebraeg
JOHN OWAIN AB IFOR JONES, Eglwys Unedig Bute, Eglwys yr Alban


Croeso cynnes iawn i bawb

Bydd pob cwrs ar-lein eleni

Manylion pellach a dolenni Zoom oddi wrth
aled@colegyrannibynwyr.cymru