Coleg yr Annibynwyr Cymraeg

Dilyn yr Alwad

Noson yn cyflwyno'r cyfleoedd o wasanaethu yn eglwysi'r Annibynwyr

Nos Sul 19 Medi am 6 o'r gloch

Cyfle i wrando, i drafod ac i holi

Bydd panel o arweinwyr profiadol gydag arbenigedd mewn amrywiol meysydd:

Casi Jones, Bangor

Gareth Morgan Jones, Rhyd-y-fro

Rhys Locke, Creunant

Elin Maher, Casnewydd

Croeso cynnes iawn i bawb

Manylion a dolen Zoom oddi wrth

aled@colegyrannibynwyr.cymru


Coleg yr Annibynwyr Cymraeg

Cyrsiau'r hydref

Defnyddio'r dechnoleg fodern yn ein haddoliad

Astudio'r Beibl yn ein cyd-destun ni

Y sacramentau ym mywyd yr eglwys

Bydd pob cwrs ar-lein eleni

Manylion pellach oddi wrth

aled@colegyrannibynwyr.cymru